Tumblelog by Soup.io
 • creepydoughnut
 • liketolick
 • allaturca
 • otto88x
 • maou666
 • hello-im-psycho
 • mruugaa
 • 9agucha
 • bazant
 • quietquarrel
 • lossos
 • olika
 • itsaccurate
 • Moooli
 • klotylda
 • melanchujnia
 • nyesuure
 • lasagne
 • kleofas
 • nikishime
 • kingalascaux
 • ppsza
 • lost-in-space
 • halucynacje
 • seekuh
 • annawanna
 • saintsand
 • willyoudrawme
 • mikuo
 • Wisniowa09
 • blackspoon
 • underworld
 • justified
 • misery000
 • sidestory
 • dumbscream
 • youthless
 • Qliczek
 • tinkerbelljar
 • lovetattoo
 • piszu
 • Ciupus
 • 666th
 • beltane
 • majak
 • asafeather
 • silence24
 • rocktenner
 • caro69
 • moonriver
 • fun-in-funeral
 • immoral
 • wildheart
 • lenoricious
 • 93devadasi
 • goaskalice
 • kahaluv
 • lamaczkosci
 • candybrain
 • bulet
 • niewiedza
 • wakemeup
 • AliceLiddell
 • znikajac
 • hotpussy1
 • whovianx
 • leakingbeauty
 • sadurday
 • xtimide
 • openmindforyou
 • armadillo
 • coldways
 • kawazarszenikiem
 • goniewicz
 • poche
 • thelittleprince
 • EmotionalSpiral
 • mrrrrrrrrr
 • zabojczeswiatelko
 • KatinkaCat
 • challder
 • TraumBane666
 • guyver
 • cornisawesome
 • jessieloves
 • myu
 • Manfredo
 • so7aag
 • kasessita
 • angelmarcin
 • theworldofmei
 • Nachtrabe
 • kotzmarsa
 • fukurou
 • theartofsuicide
 • lovesweets
 • pamietnikpaniki
 • zatora
 • smallfurryanimalsgatheredtogether
 • LovelyMolly
 • muladhara
 • allicat
 • misza
 • MissMurder
 • whiteshadeofblack
 • swmmp
 • badpotato
 • littleGoplana
 • tove
 • nesahot
 • satyrlane
 • scotfin
 • nocturnallamb
 • promieniecienia
 • doctorfrederickchilton
 • grzej
 • LabRatOr28
 • ax696xa
 • miscreant-at-life
 • gosienia
 • renegade4ever
 • wybuchmuzgu
 • trueloveortruepain
 • darthbubbles
 • GriffinRaynor
 • sunshines4me
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

9077 edd8
0196 bd39
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaagentX agentX
my life
Reposted fromMalikor Malikor viaagentX agentX
believe this log
Reposted fromcube cube viaagentX agentX

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Znaleźć właściwą równowagę między samotnością a tłumem - to jest sztuka".
— Ch. Bukowski
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland viaHoHo HoHo
0264 e93c 500

spragnione:

edit

Reposted fromdivi divi
5493 636a 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaMezame Mezame
1338 1223 500
3667 510b 500
Reposted fromtfu tfu viaczoo czoo
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik viaciarka ciarka
8980 5e85
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl